01   Aktualności
02   Informacje ogólne
03   2014 Rokiem Przedsiębiorczości
04   Konferencje i seminaria
05   Konkursy, targi, misje
06   Regionalna Instytucja Finansująca
07   Bezpłatne usługi dla firm
08   Doradztwo gospodarcze
09   Pożyczki
10   Poręczenia kredytowe
11   Inwestycje kapitałowe
12   Szkolenia i doradztwo personalne
13   Wschód Zielonego Biznesu
14   Energia odnawialna
15   Projekt WOMEN
16   Konsulat Honorowy Finlandii
17   Projekty zakończone
18   Lokale do wynajęcia
19   Zaprzyjaźnione strony
20   Wyszukiwanie zaawansowane
21   Pomoc/Cookies
22   Wyślij mail
23   Subskrypcja biuletynu
24   Przetargi


 

 PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Polski

Aktualności

 
 
Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego ogłosiła 2014 Rokiem Przedsiębiorczości 2014/10/24

W czwartek 27 lutego odbyła się konferencja prasowa, podczas której przedstawiciele mediów a za ich pośrednictwem mieszkańcy województwa podlaskiego dowiedzieli się o realizowanej przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego kampanii społecznej 2014 Rokiem Przedsiębiorczości. Postawmy na siebie”.

Cele kampanii:

  1. Zwrócenie uwagi na wagę regionalnej przedsiębiorczości i gospodarki oraz ich faktyczny wpływ na życie każdego mieszkańca województwa podlaskiego.
  2. Zainicjowanie działań stymulujących rozwój postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców regionu.

W związku z obchodami 20-lecia istnienia Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego podejmuje liczne inicjatywy, pobudzające przedsiębiorczość wśród mieszkańców regionu. W ramach kampanii społecznej „2014 Rokiem Przedsiębiorczości. Postawmy na siebie” zaplanowano szereg działań edukacyjnych oraz kreujących „modę na biznes”. Należą do nich m.in. edukacyjna kolorowanka z jeżykiem Przedsiębiorczym, konkursy plastyczne, konkurs na najlepszy spot telewizyjny reklamujący produkt z regionu, konkursy na najlepszą proprzesiębioczą inicjatywę samorządową, doradztwo ekspertów, quizy wiedzy o biznesie, debaty eksperckie, rady Liderów Biznesu, vademecum rynków zagranicznych itd.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców Podlasia do udziału w podejmowanych inicjatywach i szerokiej współpracy na rzecz rozwoju gospodarczego województwa.

Więcej o prowadzonej kampanii społecznej na stronie:

www.postawmynasiebie.pl

Patroni medialni:

 
 
Misja gospodarcza do Tanzanii i Etiopii, 8-13.10.2014r. 2014/07/21

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. ogłosiła konkurs dla przedsiębiorców z Polski Wschodniej na uczestnictwo w wyjeździe na misję gospodarczą do Tanzanii i Etiopii planowaną w terminie 8-13 października 2014 r.

 
 
Informacja - Dyrektywa o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych 2014/07/21

Parlament Europejski i Rada przyjęły nową Dyrektywę w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych (2014/55/EU). Na podstawie Dyrektywy, we wszystkich państwach członkowskich rozliczanie zamówień publicznych ma być realizowane wyłącznie z udziałem e-faktur w standardzie umożliwiającym ich automatyczne przetwarzanie.

 
 
IV Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Katowice, 22-25.09.2014r. 2014/07/16

Zapraszamy do udziału w największym w Europie wydarzeniu poświęconemu sektorowi MŚP - IV Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw odbędzie się w Katowicach w dniach 22-25 września 2014r.

 
 
„Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Japonii” - webinarium internetowe 19.08.2014r. 2014/07/16

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego zaprasza przedsiębiorców do udziału w dniu 19 sierpnia 2014r. w webinarium:

„Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Japonii”
Gdzie znajduje się najbardziej odpowiednie miejsce dla inwestycji w Japonii w zakresie klastrów branżowych?

 
 
Wielosektorowe targi FARETE 2014, 08-09.09.2014r., Bolonia (Włochy) 2014/07/16

Zapraszamy do udziału w inicjatywie promowanej przez Izbę Handlową w Bolonii, czyli targach FARETE 2014, które odbędą się w dniach 8-9 września 2014r. na terenie targów w Bolonii.

 
 
Opóźnienie w procesie podpisywania umów w ramach Działania 6.1 POI 2014/07/16

Uprzejmie informujemy, iż z uwagi na wejście w życie Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013) trwają prace nad nowelizacją polskiego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. 2010 Nr 53, poz. 311).

 
 
Dodatkowa lista wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach naboru wniosków do Działania 6.1 PO IG konkurs w 2013 r. 2014/07/14

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje dodatkową listę wniosków zatwierdzonych do dofinansowania (Suplement 2) w ramach rundy aplikacyjnej w 2013 roku Działania 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 
 
Dodatkowe Listy wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach naboru wniosków do Działania 4.4 PO IG - II konkurs w 2013 r. 2014/07/07

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje Listy wniosków zatwierdzonych do dofinansowania (Suplement nr 2, Suplement nr 3, Suplement nr 4) w wyniku pozytywnej procedury odwoławczej, w ramach II rundy aplikacyjnej w 2013 roku Działania 4.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 
 
Dodatkowa Lista wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach naboru wniosków do Działania 4.4 PO IG - I konkurs w 2013 r. 2014/07/07

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje Listę wniosków zatwierdzonych do dofinansowania (Suplement nr 3) w wyniku pozytywnej procedury odwoławczej, w ramach I rundy aplikacyjnej w 2013 roku Działania 4.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 

 
   

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego | ul. Starobojarska 15 | 15-073 Białystok | tel: +48 85 740 86 83 | fax: +48 85 740 86 85
e-mail: pfrr@pfrr.pl | WWW: www.pfrr.pl | NIP: 542-10-07-427 | REGON: 050309431
KRS: 0000051191 | Sąd Rejonowy w Białymstoku | XII Wydział Gospodarczy KRS